Vi tilbyr losji med sjølhushald for turistar og bedrifter og ei kulturhistorisk ramme rundt dag- og kveldsarrangement. 
 Havbuvert Gunhild Bjelland inviterer deg også til å                                                                                                                                                         
            - besøke museet i på Bualoftet i Midtbua 
            - utforske spennande landskap mellom holmar og skjer.
            - la deg overvelde av utsikta frå toppen av Store Batalden nær 500 m.o.h.
            - nyte fred og ro på ei øy utan vegar og motorstøy.

 BATALDEN HAVBU har fått byggeskikkpris frå Flora kommune, bygdeutviklingspris frå fylkesmannen og Olavsrosa frå
 Norsk Kulturarv for kulturhistoriske kvalitetar og formidlinga av desse.   
 
 Vi har ikkje ikkje lagt tilrette for fisketurisme.
     
 
   
 
Batalden Havbu

Kontaktperson: Gunhild Bjelland
Adresse: Store Batalden, N-6917  Batalden
Telefon: +47 57745422
Mobil: +47 95 15 82 69. Lite mobildekning heime
Webebside: www.bataldenhavbu.no
E-post: bataldh@online.no
 
OPNINGSTID: Mai- sept.
OMVISING: Juni- aug.
               
 
004757745422
Vær
© LightWeb