Reisemåte og lokale båtruter. 
E-post: gunhild.bjelland@gmail.com                           Mob.95158269

Batalden Havbu ligg på øya Store Batalden øyriket Batalden vest for Florø.

Til Florø kjem du med båt, buss eller fly. Kjem du med eigen bil, må den parkerast i Florø. 

Det er parkeringsplassar med park.automat for korttids- og langtidsparkering i hamneområdet. Det går

direkte fly til Oslo og Bergen www.wideroe.no.Tar du ekspressbåten frå Bergen kl.08.00 eller 16.30 kan du                

nyte ei av landets flottaste reiser gjennom tronge farvatn tett innpå landskapet. Turen tar ca. 3,5 t.

 
(Oppdatert 2.02.2021)
  
 Fanøy er hovudøya i Batalden med m.a.butikk.   "Øyservice" nærmar seg Store Batalden.    "Fjordglytt" kjem.
Turgåarar må vere merksame på at det ikkje er noko tilbod som gjestehamn eller guideteneste på øya.
Kaia er reservert  for rutebåtane. Ofte kan vi likevel finne plass forturfolkmindre båtar desom du tar kontakt på
førehand. Turen til toppen kan vere krevande for folk som ikkje er van med å gå i bratt terreng og er ikkje tilrådeleg i regnver eller skodde. Det sikraste erå delta på ein av Flora Turlag sine turar.
 

Frå Florø til Store Batalden 
Her går det hurtiggåande båtar heile året fleire gonger for dagen.
Dei tar frå 50-80 passasjerar. Fleire ruter korr. med båt til og frå
Bergen. Det er ein fin tur med flotte båtar og eit hyggeleg og
serviceinnstilt mannskap. Turen tar 30-40 min. på dei faste dag-
rutene.
I ferietida 21.06- 08.08 kjem turistruter i tillegg som korr.med
ekspressbåt frå Bergen kl.11.35 må, ty, to, fre. Anløp Bat. 12.30-13.00.
Lø går "Fjordglytt" frå Florø kl.10.00 med anløp her ca.10.30.
"Sylvarnes" går må, ty, to  "Fjordglytt" fr.

RUTETIDER 

 Florø -   Store Batalden                                       

    6.50 - 7.25 må-fr., båt til Brg. 8.35. 

    6.55 - 7.45 lø., båt til Brg 8.35                               

    8.30 - 9.50 on.(ca.) til Florø ca.10.30
  14.30 - 15.15 må-fr.
  14.30 - 15.30 lø
  14.30 - 15.30 sø/15.30-16.00 sø 26.06-07.08
                      Båt til Brg. kl 17.00 
  16.00 - 16.35 må-fr., båt til Brg. 17.00

  20.00 - 20.40 el.21.00 må-fr, sø., båt frå Brg.19.45


 RETUR: Alle ruter til Store Batalden går tilbake
             til Florø.
 
 RUTEBÅTAR  avg. Florø.
 "Sylvarnes" mob.90 64 60 95, må-fr 6.50, 14.30 

 "Fjordglytt" m.95 73 57 77, lø 6.55 og 14.30, sø 14.30, on 8.30

 "Sea Service"/"Skorpefjord" mob.48 25 87 80, må-fr. 16.00  

 "Øyservice" mob. 91 10 29 00, Florø 20.00 sø-fr

 "Dagning" mob. 94 15 05 94, erstatningsbåt

                                 

 

 
        

   

    

"Fjordglytt" går rutene til Store  Batalden lørd. og sønd. Det er ein kombinert passasjer- o
g godsbåt.

 

  

"Dagning" med damer på tur. 
Batalden Havbu

Kontaktperson: Gunhild Bjelland
Adresse: Store Batalden, N-6917  Batalden
Telefon: +47 57 74 54 22
Mobil: +47 95 15 82 69. Lite mobildekning heime
Webside: www.bataldenhavbu.no
E-post: gunhild.bjelland@gmail.com
 
OPNINGSTID: Mai- sept.
OMVISING: Mai- sept.
             
 
004757745422
Vær
© LightWeb