FASILITETAR- Bygningar og utstyr         Oppdatert 02.02.2021                      

 
LITLEBUA ligg inst i hamna. MIDTBUA har grovkjøkken og lager på grunnplan. Havbumuseet er
på Bualoftet. HAVBUA ytst mot sør har skjerma badeplass bak. GAMLEHUSET ligg lunt innerst i bukta
omkransa av lønn og kristtorn. Her er Galleri Havbu med hovudgalleriet i kjellaren og utstilling også i
loftsetasjen. Her er det møterom for 12 pers. og festlokale for inntil 20 personar.

        
                                                                                                                                                                                  
GROVKJØKKENET I MIDTBUA.
Grovkjøkkenet er til fri bruk for alle gjestene. Her er komfyr (ny 2019) og store panner, stor steiketakke, ekstra kjøleskap,
fryseboks og kjøkkenmaskin, nespressomaskin, mikrobølgeomn m.m. Her er også oppvaskmaskin og vaskemaskin med dei
ulike vaskemiddel du treng.Kjøkkenet har servise for 20 pers. Bualoftet har langbord og benker laga etter gammal tradisjon. Fritidsgjester kan bruke kjøkkenet og Bualoftet gratis under føresetnad at at dei tar alt ansvar for rydding og reinhald sjøl.
 
UTLEIGEHUSA
har rikeleg med kjøkkenutstyr. Her er oppvaskmaskin, kaffitraktar og filter, Nespresso-maskin, brødristar m.m. Litt krydder,
salt og sukker finn du også. Gjestene får oppreidde senger og handkle. Sluttreingjering er her inkludert i leiga.
 
ANNA UTSTYR
Gjestene disponerer 2-3 småbåtar og 2-3 påhengsmotorar (2-taktar). Bensin må du ta med frå Florø. 2 av båtane er gode
å ro.Ungar kan låne ei trygg Pioner jolle. Her er flytevestar og redningsvestar til dei minste. Du får låne krabbeteiner og fiske-
harpe.
Anna fiskeutstyr må du ta med.
 
BOSSORDNING
Vi er opptatt av miljøvennlege løysingar, men får ikkje knytte oss til off. søppelhandtering. Vi handterer brennbart avfall og
matavfall som blir kompostert. Glas, metall, eingongsbleier  m.m. må du sjøl ta hand om og ta med når du drar. 
 
 
 
 
 
Batalden Havbu

Kontaktperson: Gunhild Bjelland
Adresse: Store Batalden, N-6917  Batalden
Telefon: +47 57 74 54 22
Mobil: +47 95 15 82 69. Lite mobildekning heime
Webside: www.bataldenhavbu.no
E-post: gunhild.bjelland@gmail.com
 
OPNINGSTID: Mai- sept.
OMVISING: Mai- sept.
             
 
004757745422
Vær
© LightWeb