Vennesamling - blåtur - møte.                                                     
Når det gjeld arr. på dag eller kveldstid,kan du leige heile Gamlehuset. 
Det er populært for familie og vennesamling, særleg viss noko skal feirast. Huset har eit velutstyrt, moderne kjøkken.
Dei fleste personalgrupper kjem hit for å hygge seg ein stimulerande atmosfære utan forstyrrande element. 
Møterommet blir også brukt til festmåltidet, som regel levert frå www.tokokker.asDu disponerer elles det du finn under
"Bygningar og utstyr" menyen.                                                                                                               Oppdatert 14.02.2019                                                                                                    
            
Batalden Havbu

Kontaktperson: Gunhild Bjelland
Adresse: Store Batalden, N-6917  Batalden
Telefon: +47 57 74 54 22
Mobil: +47 95 15 82 69. Lite mobildekning heime
Webside: www.bataldenhavbu.no
E-post: gunhild.bjelland@gmail.com
 
OPNINGSTID: Mai- sept.
OMVISING: Mai- sept.
             
 
004757745422
Vær
© LightWeb