Turlaget på tur.                                Oppdatert 20.04.2019
  
Batalden Havbu samarbeider med turlag om turar i øyane. Desse turane har alltid med
lokalkjende guidar og blir avlyste viss veret ikkje er godt nok.
Bildet viser utsikt frå Store Batalden. Så kjem ein del av Skorpa, litt av Reksta og Kinn før Alden,
og i det fjerne silhuettar av Værlandet og Bulandet mot kveldshimmelen. 
 

                                        

"Øyane over"- Dette er ein svært populær heildagstur (12 timar)i slutten av mai kvart år.

Turen går over dei fleste større øyane i Flora-skjergarden. Store Batalden er hovudstopp med fjellet på
nær 500 m.o.h. Alternativ tur er nordover til Stokksneset på austsida av øya langs sjøen. Der er greitt
terreng og fint å gå for både store og små.
Du kan besøke museet i Midtbua og få kaffi på Bualoftet. Det er alltid kjekt å vere vertskap
for den årlege "Øyane over". Turen i mai 2018 hadde 120 deltakarar og eit strålande ver.
Samstundes blei Galleri34 i Gamlehuset opna med Åge Steinset sine flotte kystmaleri og spennande
surrealistiske motiv. Nokre maleri blei selde til turfolket.
 
I 2019 går" Øyane over" søndag 26. mai.
Sommarutstillinga blir opna samstundes. Utstillarar er dei populære Bergenskunstnarane Kjeld og
Alexander Stub.  Velkomne!
 
Flora Turlag har også ei rekke andre lokale turar på programmet m.a. tysdags- og onsdagsturar. Nokre
går til Store Batalden. Sjå  www.turistforeningen.no/flora om dato for turane. 
 
Store Batalden har dessverre ikkje noko tilbod til andre turfolk, korkje tilgjengeleg guide eller
gjestehamn med fasilitetar som toalett. Turen til topps krev erfaring med å gå i bratt landskap.
Du må ta omsyn til veret og ikkje gå til fjells på dagar med regn og skodde. Då er turen langs
sjøen nordover til Stokksneset eit trygt og fint alternativ .
TILBAKEBLIKK
 
HELSE FØRDE
Nista smakar ekstra godt etter ein krevjande tur til  toppen.     
      
 

 

 "Øyane over"  ga inspirasjon til å teste sjøtemperaturen i fjæra ved Havbua.

Fylkesmannen sin tropp hadde mange spreke karar og damer som kunne nyte natur og kunst på Store Batalden i fire timer.

 Tysdagstur 8.mai.  Den blide gjengen er nett nedkommen frå ein tur nordover på øya og derifrå opp til toppen.

  Nedturen var den vanlege, bratte stien mot sør.

 

 
   
 

Batalden Havbu

Kontaktperson: Gunhild Bjelland
Adresse: Store Batalden, N-6917  Batalden
Telefon: +47 57 74 54 22
Mobil: +47 95 15 82 69. Lite mobildekning heime
Webside: www.bataldenhavbu.no
E-post: gunhild.bjelland@gmail.com
 
OPNINGSTID: Mai- sept.
OMVISING: Mai- sept.
             
 
004757745422
Vær
© LightWeb