PRIS 2017- losji -arr.- påhengs        Oppdatert 20.03.2017

 

E-post: gunhild.bjelland@gmail.com    Mob. 95 15 82 69
 
Alle får oppreidd seng, handkle etter behov og elles tilboda nemnt under
"Bygningar og utstyr" i menyen.  
BETALINGSMÅTE: Opphald og arr.  blir fakturert.
  
                             
GAMLEHUSET -
Heile huset (unntatt atelier på loft og galleri i kjellar) grupper inntil 8 pers.:
Enkeltdøgn kr.3.200 - 3.800. Helg kr. 3.800 - 6.200. Veke. 8.400 - 12.000.
Halve huset (2-4 pers.): Enkeltdøgn kr.1.000-1.600. Helg kr. 1.600- 2.200.
Veke. kr. 4.800- 6.200.
Tillegg for fleire personar og soverom på arka. Redusert pris for enkeltperson.

HAVBUA, grupper på inntil 9 pers. Pris etter utnytting og lengd på opphaldet.
Enkeltdøgn kr.3.200 - 3.800. Helg 3.900-6.800. Veke kr. 8.400 - 12.000.  


LITLEBUA, for 2 personar.
Enkeltdøgn kr.1000. Helg kr.1800. Veke kr.4.800. Redusert pris for enkeltpers.


GENERELT: Leige over fleire døgn gir redusert døgnpris.

Grupper som brukar fleire hus og familiar med små barn får pris etter avtale.
Avbestillingsgebyr etter avtale. 

BÅT: Robåt er inkludert i prisen. 3 av båtane er greie å ro. Ungar får låne jolle.
PÅHENGS pr.dag: 5 Hk. kr.250,-. 10 Hk. kr.330,-. Du må ha erfaring med påhengs
frå før.
BENSIN: Vi har svært begrensa lager av bensin. Så vi ber om at du tar med bensin
frå Florø om du reknar med å bruke meir enn 5 liter.
Bensin (blanda)kr.20,- pr. l.                                            


FESTLEG LAG: Mange nyttar seg også av tilbodet om å leige heile Gamlehuset med

                    det utstyret du treng for å arr. ein festleg kveld med eit betre måltid.
                    Om det passar best, kan vi avtale ferdig dekka og pynta bord.
                    Så ordnar du med maten. Vi avtalar også kven som skal ta servering,
                    rydding og oppvask .
                    Pris. 1200-3800.

            
                    CATERING: Batalden Habu har svært god erfaring med To Kokker i Florø.
                    Koldtbord får du ferdig pynta på fat. Vi anbefalar meny med havets delika-
                    tesser. To Kokker leverer på rutebåten til Store Batalden anten du reiser
                    med sjøl eller betalar ei avgift ( 100- 150 kr.) for å få det levert på kaia her. 
                    http://www.tokokker.as/
                   

MØTE O.L. for inntil 12 pers: Pris etter avtale.

Batalden Havbu

Kontaktperson: Gunhild Bjelland
Adresse: Store Batalden, N-6917  Batalden
Telefon: +47 57 74 54 22
Mobil: +47 95 15 82 69. Lite mobildekning heime
Webside: www.bataldenhavbu.no
E-post: gunhild.bjelland@gmail.com
 
OPNINGSTID: Mai- sept.
OMVISING: Mai- sept.
             
 
004757745422
Vær
© LightWeb