Galleri Havbu og Havbumuseet
          
                                                                 OPE ETTER AVTALE
            

           Ta kontakt på førehand når du har lyst på eit galleribesøk eller omvising der Havbumuseet på Bua-
       loftet også er inkludert. Du kjem hit med rutebåt ,eigen båt eller taxibåt. Kaia er i hovudsak reservert
            for rutebåt. Så du må ta kontakt på førehand om du treng legge båten ved kai.
         
            Du kan f.eks. ta rutebåten "Sylvarnes"  frå Florø kl.14.30 med retur frå Store Batalden kl.16.30.
           
 
                                               
           Stein Olav Bakken på museet.                                    "Dagane mine"                       Maleri av Gunhild Bjelland
 
   Snikkaren Stein Olav Bakken frå naboøya Fanøy har innreidd og laga inventar på  Bualoftet.
   Han har m.a. laga kopi av den gamle vinda i taket og benker og bord av gammalt treverk.
   Her finn du reiskap og foto frå sildefiskerihistoria som var viktig for utviklinga av øysamfunnet.
   Store plakatar med foto og tekstar fortel lokalhistoria.
  
   Fiskeriet  går vidare også etter dei store sildefiskeåra. Museet viser også dette. Siste nytt er
   ein modell av den lokale garnbåten "Fanøyvåg" frå 2016 drifta med den mest avanserte teknologien.
   Snart vil også det lokale lakseoppdrettsanlegget, familiebedrifta etter Erling Karstensen bli presenter
 
    "Mellom knausane"
   
    Gunhild Bjelland viser maleri frå kystkultur
    og havlandsskap,men jobbar periodevis med
    heilt andre tema som t.d bygg og anlegg 
    og abstraherte uttrykk.
 

 

 


 
Batalden Havbu

Kontaktperson: Gunhild Bjelland
Adresse: Store Batalden, N-6917  Batalden
Telefon: +47 57 74 54 22
Mobil: +47 95 15 82 69. Lite mobildekning heime
Webside: www.bataldenhavbu.no
E-post: gunhild.bjelland@gmail.com
 
OPNINGSTID: Mai- sept.
OMVISING: Mai- sept.
             
 
004757745422
Vær
© LightWeb