Galleri34... OG  Havbumuseet.
 
              
         Foto Oddvar Isene                                                                    "Dagane mine"                                      Maleri av Gunhild Bjelland
Omvising i Galleri34 og Havbumuseet.                      (Sida er under oppdatering)      
Batalden Havbu er opptatt av at opphaldet her også skal vere ei kulturell oppleving. Byggeskikkprisen og Olavsrosa  
er ein viktig stimulans til å vidareutvikle denne profilen både i bygningar, Galleri34 og Havbumuseet på Bualoftet
 
OMVISING: 28.mai - 8.aug 5.15 til 16.30 tysd. og torsd. Omvisinga er tilpassa båten "Sylvarnes" frå Florø   
                   kl.14.30 og båt frå Store Batalden kl.16.35. Billett kjøper du på turistkontoret i Florø, Strandgata 20.
                   tlf 57743000. Båtbillett kjøper du på båten. Maks. 20 pers.
                   Grupper på inntil 20 pers. kan også få omvising, evt. berre besøk i Galleri34, etter avtale.

 

 
Snikkaren Stein Olav har innreidd og laga inventar på  Bualoftet. Han har m.a. laga kopi av den gamle vinda i  taket og benker og bord av gammalt treverk.  Ragnar Kristiansen stiller ut tremodellar av gamle båtar. Siste nytt er ein presentasjon av den lokale garnbåten "Fanøyvåg" frå 2016. Her finn du også reiskap og andre bruksting frå tidlegare tider. Store plakatar med foto og tekstar fortel lokalhistoria heilt fram til i dag.
 
 
 
 
Galleristen viser maleri frå kystkultur og havlandsskap,
men jobbar periodevis med heilt andre tema som som t.d bygg og anlegg. I maleria over er uttrykket abstrakt.
Galleriet inviterer også andre kunstnarar til å stille ut.

Denne sommaren er Kjeld og Alexander Stub frå Bergen gjesteutstillarar. Dei populære kunstnarane stiller ut grafikk (linosnitt).

 
 "Mellom knausane"                Gunhild Bjelland
 
Batalden Havbu

Kontaktperson: Gunhild Bjelland
Adresse: Store Batalden, N-6917  Batalden
Telefon: +47 57 74 54 22
Mobil: +47 95 15 82 69. Lite mobildekning heime
Webside: www.bataldenhavbu.no
E-post: gunhild.bjelland@gmail.com
 
OPNINGSTID: Mai- sept.
OMVISING: Mai- sept.
             
 
004757745422
Vær
© LightWeb