MUSEUM.                                                                                 Oppdatert 09.01.2016. 
Batalden Havbu er opptatt av at opphaldet her også skal vere ei kulturell oppleving. Byggeskikkprisen og Olavsrosa                                                
er ein viktig stimulans til å vidareutvikle denne profilen både i bygningar, Galleri Havbu og Museet i Midtbua. 
Museet viser lokal fiskerihistorie og levesett gjennom foto, reiskapar og utstyr, og modellbåtar. 
Museet er også mykje brukt som "festlokale" for gjestene som leiger her.
OMVISING: Grupper etter avtale.

Snikkaren Stein Olav har innreidd og laga inventar på Bualoftet. Han har m. laga kopi av den gamle vinda i taket og benker og bord av gammalt treverk.  Ragnar Kristiansen stiller ut modellar av gamle båtar.

    


 
Batalden Havbu

Kontaktperson: Gunhild Bjelland
Adresse: Store Batalden, N-6917  Batalden
Telefon: +47 57745422
Mobil: +47 95 15 82 69. Lite mobildekning heime
Webebside: www.bataldenhavbu.no
E-post: gunhild.bjelland@gmail.com
 
OPNINGSTID: Mai- sept.
OMVISING: Juni- aug.
               
 
004757745422
Vær
© LightWeb