MALERI
Smaksprøvar frå maleria til Gunhild Bjelland . .
Brå skifte mellom storm og
stille, stille, gråver og solskin,
forandrar fargar og stemningar
svært kontrastfylt.
Dette gir ein inspirerande
dynamikk for oss som
gjerne utrykker oss
gjennom maleriet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 "Stormen"

"Morgon på hamna"
 
 "Steinar i sjøen"

"Med kjølen opp"   

 "Seglsteinen i haustdrakt"

 "På høge føter"
Batalden Havbu

Kontaktperson: Gunhild Bjelland
Adresse: Store Batalden, N-6917  Batalden
Telefon: +47 57 74 54 22
Mobil: +47 95 15 82 69. Lite mobildekning heime
Webside: www.bataldenhavbu.no
E-post: gunhild.bjelland@gmail.com
 
OPNINGSTID: Mai- sept.
OMVISING: Mai- sept.
             
 
004757745422
Vær
© LightWeb